Francúzske bilingválne gymnázium v Žiline

Tu začína moja francúzska cesta, kde som počas 5 rokov “absorbovala” jazyk v značnej kvantite. Okrem všeobecnej a odbornej francúzštiny som študovala dvojjazyčne aj prírodovedné a humanitné predmety.

Francúzština vo sfére podnikania, Ostravská univerzita v Ostrave

Po maturite ma zlákal tento odbor, počas ktorého sa začala reálna premena teórie na prax. Jeden semester som strávila ne študijnom pobyte Erasmus na severozápadnom pobreží Francúzska. Štúdium na Université de Bretagne-sud v Loriente mi dalo veľmi veľa. Nehovorím len o vedomostiach. Konečne som mala možnosť poriadne vidieť, ochutnať, zažiť a prežiť “joie de vivre”, teda radosť zo života na francúzsky spôsob – to, o čom som dlhé roky len čítala v učebniciach. Taktiež som zistila, že ak vycestujete do Francúzska a neovládate jazyk, urobíte len pekné fotky a navštívite zaujímavé kultúrne či prírodné pamiatky. Ale ak ho ovládate, Francúzsko a všetky jeho príchute si vychutnáte na 100 %.

Francúzština vo sfére podnikania


V roku 2014 som získala vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom študijnom programe na Ostravskej univerzite v Ostrave.

Učiteľské začiatky

Práve počas tejto ochutnávky francúzskeho života som sa rozhodla vyučovať francúzštinu. A takým spôsobom, aby študenti prežívali nadšenie z francúzskeho jazyka od prvej lekcie a zároveň aby sa čo najrýchlejšie dokázali bez problémov dohovoriť. A najlepšie bez nutnosti dochádzať za vzdelaním. Žijeme predsa v dobe, keď má už každý počítač a internet, tak prečo to nevyužiť pre vzdelávanie! Po štátniciach z som si otvorila živnosť na vyučovanie francúzskeho jazyka. Popri vtedy ešte príležitostných lekciách cez skype som začala učiť na jazykovej škole MJA v Žiline.

Sťahovanie do Francúzska a výučba cez Skype

Pri mojich následných potulkách Francúzskom za účelom praktizovania hovorovej francúzštiny som sa zaľúbila do Azúrového pobrežia. More, palmy, krásne počasie… a môj milovaný jazyk všade navôkol. Hneď som sa tu cítila ako doma. V roku 2015 som sa presťahovala do mesta Nice na juhu Francúzska. Odvtedy sa každodenne stretávam s jazykom a všetkými jeho odtieňmi. Študentom tak viem zaručiť, že sa naučia aktuálnu francúzštinu, ktorou sa reálne bez problémov dohovoria. Popri vyučovaní cez internet som začala učiť aj osobne na jazykovej škole Audra Langues v Nice.

Stále sa učím lepšie učiť

Začiatkom roka 2019 som úspešne absolvovala 2 kurzy vo vzdelávacej inštitúcií CAVILAM pre učiteľov francúzštiny pre cudzincov. Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui.

Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui.


Začiatkom roka 2019 som úspešne absolvovala 2 kurzy vo vzdelávacej inštitúcií CAVILAM - Alliance française pre učiteľov francúzštiny pre cudzincov. 

Môj prvý e-book

Od môjho prvého študenta roku 2012 až po súčasnosť som mala možnosť učiť študentov všetkých vekových kategórií a s rôznymi jazykovými potrebami. Od svojich študentov som často vzdialená aj tisíce kilometrov. A predsa máme ja aj študent pocit, že sedíme reálne oproti sebe. A v príjemnej atmosfére každou lekciou zlepšujete svoju francúzštinu.

A aby som mohla svoju metódu výučby francúzštiny zdieľať s ešte väčším počtom študentov, v roku 2019 som vydala svoj prvý e-book a audiobook - Francúzština INAK pre cestovateľov. Verím, že čoskoro vydám aj ďalšie publikácie, ktoré vám uľahčia a spríjemnia štúdium. 

 

Vaša učiteľka francúzštiny cez internet a autorka

Bc. Ivana Galvánková

Francúzština inak pre cestovateľov

Efektívna metóda zapamätávania nových slov a fráz ideálna pre úplných začiatočníkov. 

10 originálne a zrozumiteľne vysvetlených lekcií s bežne používanými výrazmi na dovolenke a aktuálne tipy z bežného života vo Francúzsku.

KÚPIŤ E-BOOK + AUDIOBOOK